top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty Cổ phần WiGroup là công ty chuyên về cung cấp các dịch vụ thông tin, dữ liệu tài chính và nghiên cứu thị trường. Do đó, các hoạt động kinh doanh của WiGroup chịu sự chi phối của các quy định hiện hành liên quan đến dữ liệu, thông tin doanh nghiệp, tài chính, trong đó có các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật, thông tin cá nhân là cổ đông/thành viên, chủ sở hữu và những người có liên quan khác.


WiGroup thi hành chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuân thủ theo nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các thông tin trên và các thông tin cá nhân khác nằm trong các sản phẩm/dịch vụ của WiGroup.


WiGroup luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cung cấp sẽ được chúng tôi bảo mật và sử dụng như thế nào. WiGroup cam kết thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích đúng đắn theo thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật hay các mục đích khác được nêu tại thông báo bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân dưới đây. 


Nếu Quý khách chọn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của WiGroup, Quý khách đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến Chính sách này. Dữ liệu cá nhân mà WiGroup thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp và cải thiện chất lượng Dịch vụ. WiGroup sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách này.

1. Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân

Việc thu thập dữ liệu trên nền tảng WiData bao gồm: Họ và tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin bắt buộc mà WiGroup cần các thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng nền tảng WiData. WiGroup sẽ liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Trong quá trình giao dịch và thanh toán, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho WiGroup về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký.

  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và WiGroup.

  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại WiGroup.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: 

  • Công ty có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 

  • Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong các trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của WiGroup.

4. Người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

WiGroup sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, tư vấn viên nào được đề cập ở trên và có liên quan đến việc thu thập, xử lý thông tin Khách hàng đều sẽ nhận thức và thấu hiểu được Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, WiGroup có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh quốc gia và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu WiGroup thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thời gian giao hàng đến Ban quản trị của WiGroup.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, WiGroup sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ánh của thành viên, WiGroup sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời tùy theo từng mức độ.

6. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của thành viên trên nền tảng WiData được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của WiGroup. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

WiGroup không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, WiGroup sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

WiGroup bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên WiData.

Ban quản lý WiGroup yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý WiGroup không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật thông tin

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách bảo mật thông tin của mình. Vì vậy, các thành viên nên xem lại trang này định kỳ để có thể nhận biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho thành viên về các thay đổi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng tải.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN WIGROUP

Địa chỉ: Tầng trệt - Bcons Tower II, 42/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: tuvan@wigroup.vn

Điện thoại: 1900 3109

bottom of page